• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

งานสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

งานสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 3 สิงหาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11