• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

แหล่งท่องเที่ยว

 

อ่างเก็บน้ำห้วยยางบึงพะไล

ตั้งอยู่ระหว่าง ตำบลบึงพะไล อำแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา กับ ตำบลสีสุข อำแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ชื่อ "อ่างเก็บน้ำห้วยยางบึงพะไล"