• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


คณะผู้บริหาร


นายศุภศาสตร์ เพียงพานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
โทร. 061-956-1526


นายวินัย กลยณี
รองนายก อบต.บึงพะไล
โทร.081-186-2958


นายสุรเชษฐ์ วรรณปะเก
รองนายก อบต.บึงพะไล
โทร. 082-478-5615


นางธนัญญา ดาวเรือง
เลขานุการนายก อบต.บึงพะไล
โทร.088-047-3798