• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


บริการประชาชน
  | 1 | 2 | 3   ต่อไป การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7


การรับชำระภาษีป้าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

7