• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


บริการประชาชน
  | 1 | 2 | 3 | 4   ต่อไป 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


การรับชำระภาษีป้าย


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5