• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

ผลิตภัณฑ์ OTOP

ผลิตภัณชุมชน

ตะกร้าจักสาน กระติ๊บจากการจักรสานและกะลามะพร้าว

จาก หมู่ 9  บ้านหนองเต่า  ต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา โดยนายสังทอง  ชัยกองชา

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน