• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


แผนการดำเนินงาน
  | 1 | 2   ต่อไป 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


รายงานติดตาม ปี2564


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการดำเนินงาน 2554


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการดำเนินงาน 2553


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5


แผนการดำเนินงานประจำปี 2552


เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

5