เข้าสู่ระบบบริหารเวบ
   กลับหน้าแรก


ชื่อเข้าสู่ระบบ :
รหัสผ่าน :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล

      110 หมู่ 1 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
  โทรศัพท์   044-756264 , 089-8465186         โทรสาร   044-756265         อีเมล    webmaster@bungpalai.go.th