• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2

ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยที่ 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11