• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


กิจการสภา

งานสภา สมัยประชุมสามัญแรกของปี พ.ศ.2566

งานสภา สมัยประชุมสามัญแรกของปี พ.ศ.2566 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11