• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกำหนดการรับยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ปีงบประมาณ 2567เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11