• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


รายงานการเงิน-การคลัง

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ก.ค.66-ก.ย.66เอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11