• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างกำแพง อบต.บึงพะไลเอกสารที่เกี่ยวข้อง