• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566เอกสารที่เกี่ยวข้อง