• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินยกระดับ บ.หนองโคบาล ม.6 (สายหลังป้อมยาม)เอกสารที่เกี่ยวข้อง