• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศขข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดิน บ.ราชมงคล ม.14เอกสารที่เกี่ยวข้อง