• องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหเอกสารที่เกี่ยวข้อง